جام مهر

ادبيات فارسي

شرح و معنی بعضی از درس های ادبیات تخصصی چهارم انسانی

شرح و معنی بعضی از درس های ادبیات تخصصی چهارم انسانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 18:43  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سوال ادبیات فارسی دوم دبیرستان نیم سال دوم

نمونه سوال ادبیات فارسی دوم دبیرستان نیم سال دوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 23:23  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سوال ادبیات فارسی دوم دبیرستان نیم سال اول

نمونه سوال ادبیات فارسی دوم دبیرستان نیم سال اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 23:22  توسط رضوان زماني  | 

پاسخ نامه تدریس فعال زبان فارسی سوم دبیرستان(ریاضی-تجربی)

پاسخ نامه تدریس فعال زبان فارسی سوم دبیرستان(ریاضی-تجربی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 23:9  توسط رضوان زماني  | 

تدریس فعال زبان فارسی سوم دبیرستان(ریاضی-تجربی)

تدریس فعال زبان فارسی سوم دبیرستان(ریاضی-تجربی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 23:7  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان

نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 21:55  توسط رضوان زماني  | 

تدریس فعال زبان فارسی دوم دبیرستان

تدریس فعال زبان فارسی دوم دبیرستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 21:53  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سوال زبان فارسی اول دبیرستان نیم سال دوم

نمونه سوال زبان فارسی اول دبیرستان نیم سال دوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 21:49  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سوال زبان فارسی اول دبیرستان نیم سال اول

نمونه سوال زبان فارسی اول دبیرستان نیم سال اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 21:48  توسط رضوان زماني  | 

تدریس فعال زبان فارسی اول دبیرستان

تدریس فعال زبان فارسی اول دبیرستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 21:46  توسط رضوان زماني  | 

مطالب قدیمی‌تر