جام مهر

ادبيات فارسي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 19:8  توسط رضوان زماني  | 


+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393ساعت 14:13  توسط رضوان زماني  | 

مطالبی جالب در باره ی درس« شبنم عشق»ادبیات فارسی 3


خطبه اول نهج البلاغه-سخن از آغاز آفرینش آسمان و زمین و آفرینش

خاک آفرینش انسان از کجا آمد؟ 

چگونگی و مراحل آفرینش جهان در قرآن و نهج البلاغه

وجود آدم قبل از آدم ابوالبشر

چگونگی آغاز خلقت در نهج البلاغه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393ساعت 19:6  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس دوازدهم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس دوازدهم زبان فارسي3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:58  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس يازد هم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس يازد هم زبان فارسي3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:57  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس نهم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس نهم زبان فارسي3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:55  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس هشتم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس هشتم زبان فارسي3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:53  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس هفتم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس هفتم زبان فارسي3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:51  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس ششم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس ششم زبان فارسي3
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:49  توسط رضوان زماني  | 

نمونه سؤالات نهايي درس پنجم زبان فارسي3

نمونه سؤالات نهايي درس پنجم زبان فارسي3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 0:47  توسط رضوان زماني  | 

مطالب قدیمی‌تر